Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 19
Dersler  › Diğer Üniversitelerden
Diğer Üniversitelerden

MTS öğrencilerinin diğer üniversitelerden alabilecekleri dersler

Üniversite

Enstitü-ABD

Program

Ders

İçerik

Boğaziçi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

SOC 531

Ideas and Intellectuals in Society

The course aims at studying the role of intellectuals, ideas, and certain social institutions in the change and stability of societies. A historical and comparative perspective will inform the discussion of the interaction between the activity of intellectuals and social structural processes.

Boğaziçi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

SOC 535

Turkish Society: Research and Theory

Survey of theory and research concerning contemporary Turkish society with special emphasis on social and cultural change.

Boğaziçi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

SOC 541

Social Change and Development

A review of the basic theoretical approaches to social change. Classical and neo-evolutionary theories, conflict theory and modernization. The measurement of change. Recent attempts to operationalize and measure national development. Empirical works on the relationship among various dimensions of development. Cross-sectional and time-series models. Development and the world system.

Boğaziçi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Felsefe Yüksek Lisans Programı

PHIL 505

Theory of Knowledge

A comprehensive survey of one or a number of chosen problems such as the nature, limit and source of human knowledge, truth, scepticism, foundationalism and holism, justification, theories of perception, criteria of knowledge and its classification.

Boğaziçi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Felsefe Yüksek Lisans Programı

PHIL 519

History of Science and Philosophy

An investigation of the relationship between history of science and philosophy with a special emphasis on the nature of scientific revolutions.

Boğaziçi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Felsefe Yüksek Lisans Programı

PHIL 526 Philosophy of Social Sciences

An examination of problems raised in the study of human behaviour and society. Some of the problems to be discussed include method, objectivity, explanation, individualism and holism.

Boğaziçi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Felsefe Yüksek Lisans Programı

PHIL 534 Aesthetics

A study of one or more aesthetic theories developed by such thinkers as Plato, Aristotle, Kant, Schopenhauer, Croce, etc.

Boğaziçi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Felsefe Yüksek Lisans Programı

PHIL584.01

Reality and Realism

This course is centered around the contemporary debates on reality, realism, antirealism and ontological plurality.

Boğaziçi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Felsefe Yüksek Lisans Programı

PHIL 619 Rationalism

An investigation of rationalist principles in terms of the writings and arguments of such thinkers as Descartes and Spinoza.

Boğaziçi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Felsefe Yüksek Lisans Programı

PHIL 627 Phenomenological Analysis

An examination of Husserl's method of phenomenological analysis and its impact upon such thinkers as Heidegger, Merleau-Ponty and Sartre.

Boğaziçi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Felsefe Yüksek Lisans Programı

PHIL 637 Contemporary Philosophy

A discussion of some of the major issues and problems in contemporary philosophy on the basis of selected texts.

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar

Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü̈

(YL ve DR)

Mimarlık

Tarihi

Programı

MT 511

Mimarlık Ve

Felsefe I

Bu dersin amacı, bilgi teorisi ile sanat teorisi arasındaki etkileşim bağlamında felsefe-sanat, felsefe-mimarlık ilişkilerinin belirlenmesi, söz konusu ilişkilerin tarih boyunca geçirmiş oldukları evrimin incelenmesi ve 20. yüzyıla kadar olan gelişimlerinin değerlendirilmesidir.

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar

Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü̈

(YL ve DR)

Mimarlık

Tarihi

Programı

MT 506

Erken Cumhuriyet

Dönemi Türk

Mimarlığı

20. yüzyılın ilk yarısında son derece etkili olan Rasyonalizm akımı ekonomik olanakları kısıtlı ülkelerde alternatif çözüm olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla Rasyonalizm’in özellikleri ve çeşitli ülkelerdeki yansımaları irdelenerek günümüz koşullarına nasıl adapte edilebileceğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar

Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü̈

(YL ve DR)

Bina Bilgisi

Programı

BB 503

Konutlar

Konutun tarih süreci içerisinde gelişimi, kırsal, şehirsel konut tanıtılarak, endüstrileşme sürecinde konutun gelişimi, konut tipolojisi, konut türlerinin incelenmesi, konut ihtiyacının belirlenmesi, kullanım ve planlama açısından konutun incelenmesi yapılmaktadır.

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar

Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü̈

(YL ve DR)

Bina Bilgisi

Programı

BB 532

Kentsel ve Yapısal Mekanların Kimliğini Oluşturan Faktörler

Mekân kimliği” kavramı tartışılarak, kentsel ve yapısal mekânların gelişimine (kimliklerinin oluşumuna) genel olarak bakılacak; kentsel mekân kimliğini oluşturan coğrafyaya ve insana bağlı

faktörler ile bütün bu faktörlerin yarattığı “yaşam biçimi” somut örnekler üzerinde irdelenecektir.

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar

Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü̈

(YL ve DR)

Bina Bilgisi

Programı

BB 536

Mimaride Değişebilirlik ve Dönüşebilirlik

Mimari bir kavram olarak “değişebilirlik” günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Hızlı büyüyen ve gelişen toplumumuzda yeni mimari ihtiyaçların ve düzenlemelerin doğması, buna paralel olarak ortaya çıkan çevre sorunlarının boyutlarının artması ile “değişebilirlik” kavramının gelecekte daha da sık kullanılacağı anlaşılmaktadır. Binaların fiziksel ömürlerinin fonksiyonel ömürlerinden uzun olması özellikle gelişmekte olan ülkelerde istihdam açığı kapanamazken, mevcut binaların ömürlerini uzatmak ve iyileştirmek önemli bir ekonomik ve ekolojik yaklaşımdır.

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar

Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü̈

(YL ve DR)

Bina Bilgisi

Programı

BB 540

Anadolu’da Kırsal

Yerleşim ve Konut

Kırsal yerleşmeler; coğrafi şartlar doğrultusunda, sosyo-kültürel etkilerle biçimlenen çevrelerdir. Yöresel farklılıkların ortaya çıkardığı yerleşme karakteri bölgeden bölgeye değişiklik farklılıklar göstermektedir. Zengin mimari kültüre sahip Anadolu coğrafyasının yerleşim özellikleri, konut mimarisi ve doğal çevre ilişkilerinin araştırılıp belgelenerek, kırsal yerleşimlerin sürdürülebilirliği açısından, güncel tasarım yaklaşımlarına referans olacak özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar

Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü̈

(YL ve DR)

Bina Bilgisi

Programı

BB 533

Bina Planlamasında Karşıtlık Kavramı ve Yeri

Karşıtlık kavramı bina planlamasında “seçime bağlı” ve “zorunlu” olmak üzere iki farklı niteliktedir. Biri, mimarın planlamadaki yorumunu, mimari tavrını yansıtan, “seçime bağlı” olarak kullanılan karşıtlıktır. Kullanmak zorunlu değildir. “Zorunlu karşıtlıklar” ise mimarlık eyleminden ve mimari sonuçtan kaynaklanan, mimarın planlamayı yaparken iradesi dışında kullanmak zorunda olduğu karşıtlıklardır.

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar

Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü̈

(YL ve DR)

Mimarlık Tarihi Programı

MT 511

Mimarlık Ve Felsefe I

Bu dersin amacı, bilgi teorisi ile sanat teorisi arasındaki etkileşim bağlamında felsefe-sanat, felsefe-mimarlık ilişkilerinin belirlenmesi, söz konusu ilişkilerin tarih boyunca geçirmiş oldukları evrimin incelenmesi ve 20. yüzyıla kadar olan gelişimlerinin değerlendirilmesidir.

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar

Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü̈

(YL ve DR)

Bina Bilgisi Programı

BB 532

Kentsel ve Yapısal Mekanların Kimliğini Oluşturan Faktörler

Mekân kimliği” kavramı tartışılarak,  kentsel ve yapısal mekânların gelişimine (kimliklerinin oluşumuna) genel olarak bakılacak; kentsel mekân kimliğini oluşturan coğrafyaya ve insana bağlı faktörler ile bütün bu faktörlerin yarattığı “yaşam biçimi” somut örnekler üzerinde irdelenecektir.

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar

Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü̈

(YL ve DR)

Bina Bilgisi Programı

BB 536

Mimaride Değişebilirlik ve Dönüşebilirlik

Mimari bir kavram olarak “değişebilirlik” günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Hızlı büyüyen ve gelişen toplumumuzda yeni mimari ihtiyaçların ve düzenlemelerin doğması, buna paralel olarak ortaya çıkan çevre sorunlarının boyutlarının artması ile “değişebilirlik” kavramının gelecekte daha da sık kullanılacağı anlaşılmaktadır. Binaların fiziksel ömürlerinin fonksiyonel ömürlerinden uzun olması özellikle gelişmekte olan ülkelerde istihdam açığı kapanamazken, mevcut binaların ömürlerini uzatmak ve iyileştirmek önemli bir ekonomik ve ekolojik yaklaşımdır.

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar

Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü̈

(YL ve DR)

Mimari Tasarım Sorunları Programı

TS 508

Mimari Tasarım Sürecinde Sosyo-Kültürel Veriler ve Katılımcı Modeller

Farklı sosyokültürel verilerin ve kültür süreçlerinin mekân oluşumu ile etkileşimini irdeleyerek bu etkileşimin mimarîye ve çevreye yansıması betimlenir. Ülkemizde ve yurtdışında kullanıcının tasarım sürecine aktif olarak katıldığı modeller, deneyler ve uygulamalar araştırılarak sosyokültürel verilerin tasarım sürecindeki önemi vurgulanır.

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar

Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü̈

(YL ve DR)

İç Mimarlık Programı

İMD 643 Kurgulanmış Mekanlarda Tasarım Öğeleri ve Tasarım Kriterleri

Görsel sanatlarda (sinema-animasyon) mekan kurgusunun algılanması çok önemli bir hale gelmiştir. Kurgusal mekanları oluştururken tasarımcının gözünden 'nelerden, nasıl yararlanılır?' sorusuna cevap aramak ve bu soruyu gerekli örnekler ile pekiştirip kurgusal mekanların nasıl oluşturulabileceği hakkında çalışmalar yaptırmak dersin amacını oluşturmaktadır. Günümüz teknolojilerini konu ile ilişkilendirip mesleki biçimde yorumlamayı içerir.

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar

Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü̈

(YL ve DR)

İç Mimarlık Programı

İMY 515

Sinemada Mimari Tasarım

Dünya ve Türk Sinemasında tasarım ve uygulama yetisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İlgili örneklerin incelenmesi, tartışılması ve pratik uygulamaya yönelik çalışmaları içerir.

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar

Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü̈

(YL ve DR)

Kentsel Planlama Programı

PLO 548

Kentsel Morfoloji

Derste, kentsel morfoloji kavramı bir kent planlama sorunsalı olarak ele alınmaktadır. Kentsel morfolojinin, kentsel fiziksel yapıyı tanımlayan ekolojik, sosyo-kültürel, estetik ve mülkiyete ilişkin içerikleri teorik olarak ve örnek alan çalışmalarına dayalı olarak ele alınacaktır. Derste geliştirilen modele uygun olarak, seçilen bir kentte bir alan çalışması yapılacaktır.

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar

Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü̈

(YL ve DR)

Kentsel Planlama Programı

PLP 513 Toplumsal Hareketlilik Ve Değişim Sosyolojisi

Toplumsal değişim ve hareketliliğin ele alındığı derste büyük şehirlere göç, yaşanan sorunlar, çatışmalar, gerilimler, değişimler incelenmektedir. Değişim ve hareketlilik dünyadan ve Türkiye’den örneklerle zenginleştirilerek tartışmaya açılmaktadır. Gecekondulaşma, emek, yabancılaşma, makinalaşma,  enformel sektör, iletişim alanındaki değişimler, kimlik sorunları, sanayi ve kentleşme ilişkileri dersin ana konularını oluşturmaktadır.

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar

Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü̈

(YL ve DR)

Kentsel Planlama Programı

PLT 513

Kentsel Mikro Ortam Tasarımı

Ders, kenti bir formel estetik ortamı olarak ele almakta, kentsel dokunun örüntü dilini bir ölçek hiyerarşisi içinde (kent bütününden belirleyici ayrıntılara inen) anlam yükleri açısından incelemekte, alan çalışmalarıyla örneklemektedir.

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar

Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü̈

(YL ve DR)

Kentsel Planlama Programı

PLT 511

Kentsel Yaşam Ve Görsel İletişim

Kent yaşamında, her toplumun kendi tarihîi, ekonomik ve kültürel özelliklerine göre yerleşimin, yapılanmanın ve toplumsal iletişimin belirlenmesi ve bu bağlamda mimarlık ve sinema ilişkisi irdelenmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü-

Sanat ASD

İnteraktif Medya Tasarımı YL

İnteraktif Tasarım Kuramı

Etkileşim tasarımını alanı hangi yan alanlarla ilişkilidir / Kullanıcı, kullanıcıyı anlamak: ihtiyaç analizi, senaryo, görev analizi, persona / Bilgisayar, etkileşimli teknolojiler / Etkileşim tasarımının temelleri, etkileşim tasarımının 5 temel bileşeni / Tasarım süreci, etkileşim tasarımı yöntemleri / Kullanıcı odaklı tasarım / Bilgi mimarisi, bilgilendirme tasarımı / Arayüz tasarımı elemanları / Uygulama desteği, prototip / Kullanılabilirlik paradigmaları / Tasarımda işbirliği / Etkileşimli tasarımın geçmişi / Yakın gelecek

Yıldız Teknik Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü-

Sanat ASD

Sanat ve Tasarım  YL

Tasarım ve Sanat; 20.yy’dan Seçme Konular

18. ve 19. yüzyılda Büyük Britanya ve Fransa’da görülen Sanayi Devrimi’ne bağlı değişimlerin insanlığı yönelttiği yeni tarz yaratıcılık, tasarım ve sanatsal üretimi konu alan ders, motorlu taşıtlardan, sanat yapıtlarına uzanan geniş bir üretim yelpazesinde çeşitli uygulamaları irdeleyecektir. 19 ve 20. yüzyılda hatta günümüzde görülen modernizm öncesi- modernizm süreci ve de modernizm sonrasına dair tasarımcı- sanatçı kimliklerinin değişimini yapıtlar- ürünler- akımlar- kuramlar üzerinden okuma pratiği içeren ders kapsamında sanat ve tasarım ilişkisi ele alınacaktır.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü-

Sanat ASD

Sanat ve Tasarım  YL

Dünyada ve Türkiye’de Kültür Politikaları Gelişimi

Kültür kavramının tanımları; Endüstri devriminin getirdiği yeni yaklaşımlar; Ulus ve kamu kavramları üzerine oluşan yeni yönetim biçimleri ve kültür sorunsalı; 20. yüzyılda değişen toplumsal gereksinimler, dünya savaşları sonrasında uluslarası topluluk ve kültür konuları; Kültür Politikalarının Farklı Uygulama Alanları

Yıldız Teknik Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü-

Sanat ASD

Sanat ve Tasarım  DR

Görsel Algılama

Görsel algılama dersi fotoğraf makinesinden farklı olarak nasıl gördüğümüzü ve çevremizi nasıl kavradığımızı inceler. Gözlerimizi açtığımız ve çevremizi izlediğimizde zihnimizde oldukça karmaşık bir süreç oluşmaktadır. Bu nedenle derste görsel algılama esnasında zihnimizin nasıl çalıştığı üzerinde durulmakta, sanat eserlerinde bütünlük, hareket ve ifade gibi ögeler algı sorunları temelinde incelenmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü-

Sanat ASD

Sanat ve Tasarım  DR

Bilişsel modeller

Bu ders bilişsel öğrenme modellerinin temellerini öğretmeyi amaçlamaktadır

Bahçeşehir Üniversitesi

Mimarlık Yüksek Lisans (Tezli- İngilizce)

ARC5422

Mimarlık ve Küreselleşme

Bu dersin amacı, 1980’ler sonrasında ve günümüzde özgün bir mimarlık dili sergileyen ‘geç-Modern’ / ‘post-modern’ döneme yakından bakarak belirli temel konuları tartışmaya ve yoruma açmaktır. Ders, ‘Küreselleşme Çağı’nda geç 20. ve 21. yüzyıllara dair mimarlık ve mimarlık düşüncesi alanlarında üretilenleri, mekana ve yapılı çevreye ilişkin anlatım ve algı değişimini, örnekler ve mimarların, sosyolog ve düşünürlerin metinleri üzerinden inceler.

Bahçeşehir Üniversitesi

Mimarlık Yüksek Lisans (Tezli- İngilizce)

ARC5423

İstanbul Üzerine Mimari Çalışmalar

Verilecek bu ders ile; geçmişi yaklaşık 7000 yıl öncesine giden İstanbul'un tarih boyunca fiziki bakımdan nasıl değiştiği, kentin fiziki gelişiminin (mahalle, üretim- ticaret bölgeleri, dini yapılar, vd.) nasıl şekillendiği üzerinde durulacaktır. Ayrıca, özellikle Bizans ve Osmanlı dönemleri ile Cumhuriyet'in erken dönemlerinde üretilen mimarlık eserleri, koruma altına alınan sokak- mahalle ve diğer dokular üzerinde de durulacaktır. Böylece, dünyanın en önemli kültür kentlerinden olan İstanbul'un; mimarlık- sanat tarihi ve arkeolojik yönleriyle irdelenmesi ve kentin dünya mimarisine katkıları belirlenmiş olacaktır.

Bahçeşehir Üniversitesi

Mimarlık Yüksek Lisans (Tezli- İngilizce)

ARC5501

Tectonic Studies in Architecture

Bahçeşehir Üniversitesi

Mimarlık Yüksek Lisans (Tezli- İngilizce)

ARC5502 Mimarlıkta Dijital Tasarım

Bahçeşehir Üniversitesi

Mimarlık Yüksek Lisans (Tezli- İngilizce)

ARC5422

Mimarlık ve Küreselleşme

Bu ders, on dördüncü yüzyıldaki başlangıcında görece önemsiz ve küçük olan bir sınır devletinin erken modern çağda nasıl bir dünya gücüne dönüştüğüne yanıt aramayı amaçlar. Bu doğrultuda, Osmanlı İmparatorluğu tarafından desteklenen sanatsal, mimari ve kentsel tasarım örnekleri incelenecektir.

Bahçeşehir Üniversitesi

Tasarım Tarih Kuram ve Eleştirisi Doktora

HTC6302

The Visual Culture of The Ottomans

-

Bahçeşehir Üniversitesi

Tasarım Tarih Kuram ve Eleştirisi Doktora

HTC6204

Unfolding Istanbul

-

Bahçeşehir Üniversitesi

Tasarım Tarih Kuram ve Eleştirisi Doktora

HTC6107

Modern Architecture and Design in Turkey

Çağdaş ve yenilikçi mekan kurgusunun, program, senaryo ya da olay mimarlık bağlamında öğretilmesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Tasarım Tarih Kuram ve Eleştirisi Doktora

HTC6402

Innovative Space Concepts: Event Architecture

-

Bahçeşehir Üniversitesi

Tasarım Tarih Kuram ve Eleştirisi Doktora

HTC6106 Architecture in Written and Built Forms

Bu ders, öğrencileri çağdaş feminist kuramların mimariye yaklaşımlarını anlamalarını ve değerlendirmelerini sağlayacak temel bilgilerle donatır. Bu amaçla hem konut içi hem de daha geniş kapsamda yapılı çevre ile ilişkili olarak feminizmin tarihine eleştirel bir bakış sunar. Yapılı çevrenin farklı ölçeklerde toplumsal cinsiyete dayalı (cinsiyetlendirilmiş) analizi ve tespit edilen sorunsallara yönelik kavramsal ve yenilikçi öneriler geliştirilmesi dersin temel hedefidir.

Bilgi Üniversitesi

ARCH 510

Kuram ve Eleştiri

Bu derste çağdaş mimarlık yazını tarafından yoğun biçimde kullanılan, çağdaş mimarlığın eleştiri ve meşrulaştırma söylemlerine referans ve arkaplan teşkil eden paradigma kurucu düşünürlerin felsefe, bilgi ve tarih kuramı, insan ve toplum bilimi alanlarının arayüzlerinde seyreden metinlerinden örnekler seminer düzeni içinde okunmakta, tartışılmakta ve yorumlanmaktadır.

Bilgi Üniversitesi

ARCH 511

Modern İmar Tarihi ve Mimarlık 1-2 

Bir tasarım disiplini olarak mimarlık, kentlerin üretimini belirleyen pratiklerle (inşaat, sosyal ve sivil davranışlar, spekülatif girişimler vb.), disiplinlerle (ekonomi, siyaset, hukuk, sosyoloji, yönetim, mühendislik vb.), aktörlerle (kenti kullanan farklı sınıf ve tabakalar, politikacılar, bürokratlar, teknokratlar, müteahhitler, spekülatörler vb.) ilişkisi içinde, onlar karşısındaki konumuna göre ve tarihsel bir perspektif içinde irdelenecektir. Modern sanayi toplumunun kurulmaya başlandığı 19.yy. başlangıç noktası olarak alınacak ve modernleşmeye öncülük etmiş olan coğrafyalardaki gelişmeler (Avrupa ve Kuzey Amerika mimarlık ortamlarından örneklerle) karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Bilgi Üniversitesi

ARCH 512 

Modern İmar Tarihi ve Mimarlık 2 

Dersin ilk bölümü, ARCH 511’de izlenen perspektif modernleşmeye gecikerek katılan coğrafyalar açısından (Güney Amerika, Orta-Doğu, Kuzey Afrika ve Asya mimarlık ortamlarından örneklerle) irdelenmesine ayrılacak, ikinci bölümde ise güncel gelişmeler ve eğilimler küresel ve yerel boyutlardaki perspektifler açısından konu edilecektir.

Bilgi Üniversitesi

ARCH 513

Limits and Potentials of Modern Architecture

Ders, 18. yüzyılın ortalarından II. Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde yazılmış olan mimarlığın ‘kurucu metinler’inin eleştirel okumasını yapacaktır. Bu okuma, Modern Mimarlığın temel kavramlarının doğuşunu, dönüşümünü ve anlam kaymalarını sergileyecektir. Sonuç olarak, geleneksel/modern karşıtlığının analitik olarak kavranması hedeflenmektedir.

Bilgi Üniversitesi

ARCH 514 Modernizmin Ötesi

Ders, II. Dünya Savaşı’ndan bugüne kadar olan dönemde yazılmış olan mimarlığın ‘kurucu metinler’inin eleştirel okumasını yapacaktır. Bu okuma, Modern-sonrası mimarlığın temel kavramlarının doğuşunu, dönüşümünü ve anlam kaymalarını sergileyecektir. Sonuç olarak, Modern ve Modern-sonrası mimarlığın akrabalık ilişkileri ve farklılıklarının, süreklilikleri ve kopuşlarının analitik olarak kavranması hedeflenmektedir.

Bilgi Üniversitesi

ARCH 516 Edebiyatta, güzel sanatlarda ve mimarlıkta eleştirel okumalar 

Ders, edebiyat, güzel sanatlar ve müzik alanından seçilmiş örnekler üzerinden sanat yapıtını okuma temrinleri yapacaktır. Sanat yapıtını tarihsel bağlamı içinde anlamlandırma, yapıtın iç kurgusunu çözümleme vb. gibi farklı okuma stratejilerine yoğunlaşacak olan ders, her öğrencinin kendi pozisyonuna uygun olan okuma stratejisinin farkına varmasını ve bunu mimarlık yapıtları üzerinden derinleştirmesini hedefleyecektir.

Bilgi Üniversitesi

ARCH 518 Mimarlıkta Dil ve Kent Mimarlığı

Ders, yapılı çevre stoğunu dilbilim ve göstergebilimin araçlarını kullanarak, mikro ve makro ölçekteki formel oluşumlar olarak analiz etme tekniklerini tanıtmayı ve irdelemeyi hedeflemektedir. “Tipoloji” ve “morfoloji” kavramları aracılığı ile mimarideki “form” problematiğinin nasıl kavramsallaştırıldığı irdelendikten sonra, seçilen örnekler üzerinden formel analiz temrinleri yapılarak, öğrenciye mekanı sistematik olarak okuma ve değerlendirme alışkanlığının ve becerisinin kazandırılması hedeflenecektir.

Bilgi Üniversitesi

ARCH 520 Cumhuriyet Dönemi Türkiye Mimarlığı 

Ders, Türkiye mimarlık kültürünü genel anlamda ‘batı ve batı-olmayan’ın kurgusunun kültürel haritası üzerinden tartışacaktır. 20. yüzyılın ilk yarısında ulus-devletin kimlik kurgusu çerçevesinde değerlendirilecek olan Türkiye mimarlık kültürü, yüzyılın ikinci yarısında yoğun ekonomik ve sosyal haraketlilikler ve hızlı kentleşme sonucu geçirdiği temel dönüşümler bağlamında konu edilecektir.

Bilgi Üniversitesi

ARCH 531 Şehir Okumaları: İstanbul 

Ders, esas olarak şehirde içiçe geçmiş yekpare bir yumak olarak duran tarihsel ve sosyal katmanların filtrelenerek ayrıştırılması ve sonra yeniden birleştirilmesi temrini olacaktır. Kesintisiz tarihiyle, kendine özgü topoğrafyasıyla ve başından beri bir dünya şehri olarak varlığını sürdürmüş olmasıyla İstanbul özgül bir katmanlaşma yapısı barındırmaktadır. Bu düşey ve yatay katmanlaşmanın izleri şehrin içinde bölük-pörçük işaretler şeklinde ve artifaktlar yığının içine gizlenmiş olarak bulunmaktadır. İzlerin ve işaretlerin farkına varılabilmesi ve keşfedilebilmesi İstanbul'un, bazılarını diğer şehirlerle de paylaştığı fiziksel ve sosyal örüntü kalıplarının bilinmesine bağlıdır. Ders, bu örüntü kalıplarını birer "ipucu" olarak kullanarak şehrin yeniden deneyimlenmesine ve keşfedilmesine aracılık etmeyi hedefleyecektir.

Kültür Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mimarlık Yüksek Lisans ve Doktora (Tezli)

Arcd0117

Mimari Form Analizi

Dersin temel amacı mimari formun tarihsel bir perspektif içinde somut/soyut düzeylerde tanım ve analizini yapmanın yollarını tanıtmaktır.

Kültür Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mimarlık Yüksek Lisans ve Doktora (Tezli)

Arcd0106

Çevresel Algı

Bu ders kapsamında farklı felsefi görüşlere temellenen algılama kuramları tanıtılarak mimarlık ve yapısal çevre açısından irdelenmektedir. Mimari çevrenin değerlendirilmesi bağlamında ele alınan çevresel algı ve çevresel biliş kavramları, bu konuda üretilmiş olan bilgilerin araştırılması, değerlendirilmesi ve yorumlanmasıyla öğrenciye tanıtılmaktadır. Algı ve biliş kaynaklı, psikoloji ve sosyoloji temelli araştırma yöntem ve teknikleri, örnek çalışmalar aracılığıyla iletilmektedir. Çevrenin algılanmasından ve değerlendirilmesinde bireylerin, belirli parametrelere bağlı olarak farklılaştığını ve bu farklılığın mimarlık eğitimiyle ilişkisi vurgulanmaktadır.

Kültür Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mimarlık Yüksek Lisans ve Doktora (Tezli)

Arcd0107

Davranış Kuramları

İnsan-çevre ilişkilerinin analitik olarak incelenmesini amaçlayan bu ders kapsamında çevre-davranış çalışmalarının felsefi ve kuramsal temelleri tartışılmaktadır. Ana başlıklar olarak belirlenen algı, biliş ve davranış ile ilgili temel yaklaşımlar irdelenmekte, bilişsel haritalar, algısal çerçeveler, çevresel davranış ve çevresel değerlendirme teknikleri tanıtılmaktadır. Kültürel değişim, çevresel anlam ve sembolizm, çevresel kimlik gibi kavramlar mimari çevre ile ilişkilendirilerek analitik bir bağ kurulmaktadır.

Kültür Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mimarlık Yüksek Lisans ve Doktora (Tezli)

Arcd0110

Afet Sonrası Konut Tasarımında Alternatif Yaklaşımlar

Afet gibi travmatik olaylar sonrası barınma-yeni(den) yaşam kurma ekseninde kullanıcıların özelliklerini ihtiyaçlarını, konuttan beklentilerini karşılayan yeni tasarım yaklaşımlarını öğretmek

Kültür Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mimarlık Yüksek Lisans ve Doktora (Tezli)

Arcd0111

İnşaat Sektöründe Kültür

Kültür kavramı bütün sektörlerde olduğu gibi, inşaat sektöründe de etkisini giderek hissettirmektedir. Bu ders kapsamında kültür kavramı, kültürün  özellikleri ve unsurları antropoloji ve sosyolojideki yeri üzerinden tanımlandıktan sonra, örgüt kültürünün tanımı ve özellikleri incelenecektir. Dersin amacı örgüt kültürünün inşaat sektöründeki önemi, uygulamadaki yerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. 

Kültür Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mimarlık Yüksek Lisans ve Doktora (Tezli)

Arcd0118 Kapitalizmin Mekansal Örgütlenmesi

Kapitalizm ile mekan ve zaman kavramları arasındaki toplumsal üretim ve tüketim ilişkilerinin incelenmesi

Kültür Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mimarlık Yüksek Lisans ve Doktora (Tezli)

Arcd0119

Dünya Kentleri Modernleşme Tarihi

18. yüzyıldan bugüne dünya kentlerinin modernleşme süreçlerinin kavranması ve mimarlıkla ilişkisi

Yeditepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Felsefe DR

Postyapısalcılık ve Yapıbozum

20.yy kıta felsefesi bağlamının ötesinde, ‘metin’ i sorunsallaştırarak çeşitli felsefi, kültürel, sanatsal metin okumalarına açtıkları yeni olanaklar üzerinden, Foucault, Lyotard, Deleuze&Guattari ve Derrida, Irigaray’ın metinlerinin okunması.

Yeditepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Felsefe DR

Fenomenoloji

Brentano, Husserl, Heidegger’in temel metinlerinin, 20.yy ın ikinci yarısında Sartre, Merleau-Ponty, Levinas gibi düşünürler tarafından ortaya konan fenomenoloji çalışmalarıyla karşılaştırmalı okunması.

Yeditepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Felsefe DR

Frankfurt Okulu

Kapitalizmin, sosyalizmin ve Marxizmin eleştirisi, eleştirel toplum kuramı; Theodor W. Adorno’nun Negatif Diyalektik, Estetiğin Teorisi, Max Horkheimer ve Adorno’nun birlikte yazdıkları Aydınlanmanın Diyalektiği , Herbert Marcuse’nin Tek Boyutlu İnsan eserlerinin karşılaştırmalı çözümlenmesi.

Yeditepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Görsel İletişim Tasarımı YL

İmgeler ve Görsel Anlam

Ders, farklı zaman, mekan ve medyalarda imgelerin kullanımı, anlam yaratımı ve manipülasyon biçimlerini inceler. İmge gelişimi teknolojik gelişmeler ile bağlantılı olarak ele alınırken, aynı zamanda görsel malzemenin yorumlanmasında etken olan sosyal ve kültürel faktörler analiz edilir. Öğrencilerin sanat, tasarım, reklam, kitle medyası gibi farklı bağlamlarda görsel analiz yeteneği geliştirilir

Yeditepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Görsel İletişim Tasarımı YL

Yeni Medya Sanatı

Yeni medya sanatı, ortaya çıkan yeni medya teknolojilerini kullanan ve bu araçların sunduğu kültürel, politik ve estetik olanaklar ile bağlantılı üretilen sanat işlerini tanımlar, etkileşimli multimedia enstalasyonları, sanal gerçeklik çevreleri ve web sanatı gibi dijital teknolojiler kullanarak yapılan işlere gönderme yapar. Derste sanat ve teknoloji ilişkisi irdelenerek, yeni medya sanatının kuramsal boyutu incelenir, güncel örnekler analiz edilir, yaratıcı uygulamalar ortaya konur.

Yeditepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Görsel İletişim Tasarımı YL

Yaratıcı Endüstriler

Yaratıcı endüstriler, bireysel yaratıcılık, yetenek ve beceriye dayanan, toplumlarda zenginlik ve iş olanakları potansiyeli oluşturan, ekonomik büyümeyi hızlandırıcı sektörler olarak tanımlanmakta, Reklamcılık, Mimarlık, Sanat ve Antika Pazarları, El Sanatları, Tasarım, Moda, Film ve Video, Oyun Sektörü, Müzik, Gösteri Sanatları, Yayıncılık, Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri, Televizyon ve Radyo alanları bu endüstriler içinde yer almaktadır. Ders, yaratıcı endüstrilerin uygulama, işleme ve idaresine odaklanır; uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte yaratıcı ve kültürel sektörler analiz edilerek değerlendirmeler ve araştırma sonuçları ortaya koyulur.

Yeditepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sanat Yönertimi YL

Kamusal Sanat

Kamusal Sanat dersi, kamusal alan ve kent kavramlarıyla kamusal alanda gerçekleştirilen sanatın kent dokusundaki yeri üzerinde odaklanırken, kronolojik bir yaklaşımdan çok tematik ve coğrafi bir yaklaşımı yeğleyecektir. Yapılar ve anıtlar, kalıcı/geçici, kamusal/özel, kentsel doku, kamusal sanatın finansmanı, yerel yönetimlerle işbirliği gibi konular bu dersin konularından bazılarıdır.

Yeditepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sanat Yönetimi YL

Yaratıcı Endüstriler

 Bu dersin amacı, öğrencileri, özellikle gelişmiş devletlerin kültür politikaları ajandalarında 1990'lar itibariyle giderek artan sıklıkta yer alan ve popülerliğini hiç yitirmeden devam eden, "yaratıcı endüstriler" konusunda aydınlatmaktır.

Yaratıcı Endüstriler konusu, Adorno'nun Kültür Endüstrisi kavramıyla başlayan, zaman içinde "kültür" den "yaratıcı" lığa geçen politikalarla farklı devletler tarafından farklı ele alınış şekilleri, değişkenlik gösteren içerik ve bölümleniş biçimleriyle tarihsel ve gelişimsel açıdan işlenecektir.

Diğer yandan, dersin bir başka ekseninde de kültür ve yaratıcılığın üretim ve tüketim merkezinde bulunan kent mercek altına alınacaktır.

Yeditepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sanat Yönetimi YL

Şehir ve Kültür

 

Yeditepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarih YL

Akdeniz’de Şehir ve Uygarlık: İstanbul

Bu ders, İstanbul şehrinin uzun dönemde tarihsel dönüşümünü ele almaktadır. Şehrin Bizans döneminden günümüze değin uzanan, gerek siyasi, kültürel, sosyo-ekonomik ve fiziksel sürekliliği, gerekse süreç içinde ortaya çıkmış farklılıkları, özellikle devlet gücü ve mekan teması üzerinde incelenecektir. Sosyopolitik ve dinsel-kültürel eksende, şehrin anıtları ve fiziksel kent dokusu üzerine odaklanarak, imparatorluk gücünün yansıması, kentsel planlama ve yeniden yerleşim politikaları, kent dokusunda milliyetçilik ve çağdaşlaşmanın etkileri gibi konular üzerinde durulacaktır.

Yeditepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarih YL

Modernite ve Görsel Kültür

Sosyal, tarihsel ve kültürel çalışmalarla ilgili güncel metinler aracılığıyla kültürel ve görsel tarihin mekan kavramı üzerinde özellikle durularak ele alınması. Geç 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyılın bu kavram çerçevesinde fotoğraf, kent tarihi, mimarlık ve görsel sanatlarla birlikte analiz edilmesi. İncelenecek konulardan bazıları: mit ve mekan; milliyetçilik, romantizm; realizm; evrenselcilik; kentsel yaşamın yaygınlaşması; modern mekanın fotoğraf, film, güzel sanatlar ve edebi metinlerdeki temsili. Mekanı bir iktidar aracı ve görsel tarihi bir keşif alanı olarak ele alan metinlerle modernite kavramının yansımaları. Tarih araştırmalarında görsel tarihin katkısının tartışılması.

Yeditepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Antropoloji YL

Kent İncelemeleri: Global Kentler

Bu ders, kentlerin gelişimi ile ilgili teorilerin, özellikle endüstrileşme, küreselleşme ve göç hareketlerinin etkisi altında değişen doğasını açıklayabilme gücünü inceleyecektir. Kentler, küresel sistem içindeki rolleri, kent politikalarının gelişimi, mahalle ve kent düzeyinde sosyal-kültürel hayat, kentlerin birbiriyle ve kırsal alanlarla ilişkileri, yerel tarihçeler ve kimlik oluşmasında kent ve mahallelerin rolü gibi çeşitli perspektiflerden ele alınacaktır. Bu doğrultuda dersin birinci hedefi kent incelemeleri konusundaki önemli çalışmaları tanıtmaktır. Literatür taraması sonucu oluşacak çerçeve kapsamında İstanbul'u incelemek ise bu dersin ikinci hedefidir.

Yeditepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Antropoloji YL

Bölge İncelemeleri: Avrupa Etnografyası

Bu ders Avrupa'nın gelişimi ile ilgili teorilerin, özellikle endüstrileşme, küreselleşme ve göç hareketlerinin etkisi altında değişen doğasını açıklayabilme gücünü inceleyecektir. Kentler, küresel sistem içindeki rolleri, kent politikalarının gelişimi, mahalle ve kent düzeyinde sosyal-kültürel hayat, kentlerin birbiriyle ve kırsal alanlarla ilişkileri, yerel tarihçeler ve kimlik oluşmasında kent ve mahallelerin rolü gibi çeşitli perspektiflerden ele alınacaktır. Bu doğrultuda dersin birinci hedefi kent incelemeleri konusundaki önemli çalışmaları tanıtmaktır. Literatür taraması sonucu oluşacak çerçeve kapsamında İstanbul'u incelemek ise bu dersin ikinci hedefidir.

Yeditepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Antropoloji DR

Mekan ve Anlatı

Bu ders çağdaş anlatı teorilerine sosyal yaşantı açısından bakarak anlatı ve mekân konularının antropolojik olarak nasıl ele alınabileceğini ve antropolojik yazında anlatı konusunu araştırmaktadır. Mitlerin, hikâyelerin ve yazılı veya sözlü diğer formların batılı ve batılı olmayan toplumlarda nasıl kullanıldığı ve bunların mekânlarla olan bağlantıları incelenmektedir. Hem anlatıların mekânları hem de mekânların anlatıları ele alınarak anlatı ve varoluş konuları üzerinde durulmaktadır. Derste okunan yazarlardan bazıları Victor Turner, Bruno Bettleheim, John Berger, Keith Basso, Renato Rosaldo, Jean-François Lyotard, Michel de Certeau, Walter Benjamin, George Marcus ve Clifford Geertz'dir.

Yeditepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Medya Çalışmaları DR

Görsel Kültür ve Görsel Dil

Görüntülerin kullanımı ve anlamları; eleştirel bakış açısı ve görüleni yorumlayabilmek; görüntülerin verdiği mesajları okuyabilmek. Felsefe ve göstergebilimde görsel çözümleme; imaj, çağrışım ve taklit. Gelişen görsel iletişim teknolojileri sonucunda bilgi, giderek artan oranda görüntülerden edinilmektedir. Bu ders, görselliğin bir dil olduğu fikrinden hareketle görüntülerle verilen mesajları anlayabilme ve üretebilmenin önemine işaret eder. Öğrencilerin görüntülerle verilen mesajları fark etmeleri, değerlendirmeleri ve yaratmaları amaçlanır.