Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 6
Akademik Kadro
Akademik Kadro

 

Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi

Konu Alanları

 

Prof. Dr. Gülen ÇAĞDAŞ

Oda Numarası: 219,
Dahili Telefon: 2399, 2394
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: cagdas@itu.edu.tr
glcagdas@gmail.com

Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemleri; Dijital Ortamlarda Tasarım Eğitimi araştırmaları; Mimari Tasarımda Bilişim: Evrimsel Tasarım ve Doğadan Esinli Tasarım Yaklaşımları; Mimari Tasarımda Üretken Sistemler; Dijital Tasarım Yaklaşımları, Yöntem ve Araçları; Mekansal Dizim; Bina Morfolojisi ve Konut Kalitesinin Değerlendirilmesi; Binalarda Kullanım sonrası Değerlendirme; Sirkülasyon Sistemlerinin ve Kullanıcı Hareketlerinin Etmen Sistemlerle Analizi ve Değerlendirilmesi.

 

Prof. Dr. Arzu ERDEM

Oda Numarası: 219
Dahili Telefon: 2269
Faks Numarası: 0(216) 302 63 00
E-Posta:  erdemarz@gmail.com

Disiplinler arası etkileşimler [sinema/mimarlık, edebiyat/mimarlık, kent/mimarlık], IT sonrası mimarlık disiplini [siberkültür, yeni tasarım paradigmaları], Mimarlık kuramları ve eleştirisi

 

Prof. Dr. Gülçin PULAT GÖKMEN

Oda Numarası: 223
Dahili Telefon: 2292
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: ggokmen@itu.edu.tr
gulcin.pulat.gokmen@gmail.com

Mimari tasarım teorileri; Konut türleri, kentsel konut, geleneksel konut, dışa kapalı konut yerleşmeleri tasarımı ve sorunları; Kent, yoksulluk ve konut tasarımı ve sorunları; Konutta kalite sorunları, yaşam kalitesi, değişim ve dönüşüm; Kullanım sırası değerlendirme; Mimarlık ve bellek; İlkokul tasarımı ve yerleşme sorunları; Alışveriş merkezleri tasarımı ve sorunları

 

Prof. Dr. Işıl HACIHASANOĞLU

Oda Numarası: 228
Dahili Telefon: 2551
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: isilh@itu.edu.tr

Konut Planlama ve Tasarımı, Hastane Planlama ve Tasarımı; Kent mimarlık ve ütopya; Özürlüler için Tasarım ve Evrensel Tasarım, Mimarlık Eğitimi; Mimarlık-kent ve sinema

 

Prof. Dr. Ahsen ÖZSOY

Oda Numarası: 223
Dahili Telefon: 2228
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: ozsoya@itu.edu.tr
ahsenozsoy@gmail.com

Konut ve çevre kalitesi; Kapalı konut yerleşimleri; Gecekondu ve kentsel dönüşüm; Mimari tasarım; Çevre ve davranış çalışmaları; Kullanım sonrası değerlendirme; Tasarım sürecine katılım;

Çocuk ve mekân; Üniversite yerleşkeleri tasarımı ve değerlendirme; Yaratıcı Kent-Üniversite ilişkileri; Çocuk ve mekan

 

Prof. Dr. Sinan Mert ŞENER

Oda Numarası: 225
Dahili Telefon: 2266, 2209
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: mert@itu.edu.tr

Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemi; Mimarlık Eğitimi; Mimari Tasarım interdisipliner ilişkiler; Algoritmik Tasarım; Biçim-örüntü-geometri ilişkileri; Ön yapım teknolojili bina tasarımı; Mimari tasarım-teknoloji ilişkileri; Mimari Tasarım-Strüktür-Estetik ilişkileri; Ekolojik bina tasarımı; Acil Durum Yapıları Planlaması ve Bina Tasarımı ilişkileri

 

Prof. Dr. Ayşe ŞENTÜRER

Oda Numarası: 219
Dahili Telefon: 2295
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: senturer@itu.edu.tr 
ayse.senturer@gmail.com

Mimari Tasarım, Kuram ve Eleştiri [algılama, temsil, tasarım ilişkisi; temsil ve tasarımda disiplinler/alanlar arası geçişler – felsefe, kent, sinema, çoklu medya, karmaşık sistemler vd.]; Kentsel Tasarım ve Mimarlık [kent okuması, temsil ve tasarımı]; Estetik Olgusu [form oluşumu, deneyim, şiirsel oluş]; Endüstriyel Tasarım ve Mimarlık; Mimarlık Eğitimi [mimari tasarım stüdyosu]

 

Prof. Dr. Belkıs ULUOĞLU

Oda Numarası: 210
Dahili Telefon: 2328
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: uluoglub@itu.edu.tr

Mimari tasarım kuramları, mimarlık kuramları; Mimari tasarım eğitimi; Mimarlık epistemolojisi; Mimarlık ontolojisi; Mimarlık-sosyo-ekonomik politikalar; Biliş bilimi-mimari tasarım

 

Prof. Dr. Alper ÜNLÜ

Oda Numarası: 225
Dahili Telefon: 2229
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: aunlu@itu.edu.tr

Tasarım, Teori ve Felsefe, Çevre-Davranış Teorisi, Yöresel Mimari, Kentsel Dönüşüm Sorunları, Mekansal Dizim (Space Syntax), Mimari Tasarım ve Psikoloji, Mekansal Oryantasyon ve Algı, Afete Karşı Mimari Tasarım, Bina Güvenlik Sistemleri, Kullanım Sonrası Değerlendirme (POE)

 

Prof. Dr. Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL

Oda Numarası: 219
Dahili Telefon: 2329
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: yukselyu@itu.edu.tr

Konut ve sürdürülebilirlik; Kentleşme ve konut; Ekoloji ve Mimarlık; Mimarlık ve Geometri; Mimarlık ve Davranışsal- kültürel kuramlar; Mimarlık ve Felsefi yaklaşımlar

 

Doç. Dr. İpek AKPINAR

Oda Numarası: 225
Dahili Telefon: 2251
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: akpinari@itu.edu.tr

Mimari ve kentsel tasarım; Kentsel kültür; Mimarlık-kent-politika ilişkileri; Kent, gündelik hayat ve sosyal aktörler; Kent-mimari üretim-toplumsal bellek ile koruma-unutma-anımsama dinamikleri

 

 

Doç. Dr. Yüksel DEMİR

Oda Numarası: 122B
Dahili Telefon: 2322
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: demiry@itu.edu.tr

Mimari Tasarım, Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemleri, Mimari Tasarım Eğitimi, Mimarlıkta Bilişim Teknolojileri, Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Sanat, Mimarlıkta Yerel Veri Kullanımı

 

Doç. Dr. Pelin DURSUN

Oda Numarası: 209
Dahili Telefon: 2355
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: dursunpe@itu.edu.tr

Mekanı kavramada biçim bilimsel yaklaşımlar, Mimarlıkta morfoloji, Mekan sentaksı, Morfoloji ve tasarım, Mimarlıkta beden ve hareket, Zamandaki bedenin tasarımı, Hareketin mantığı, Mekansal koreografi, Performatif mekan, Performans deneyimleri üzerinden beden-mekan ilişkileri, Mekan oluşturmada yeni medya, Tepki veren ortamlar, Kent/Mimarlık/Yaratıcılık, Mimari tasarım eğitimi, Tasarlanandan öğrenme/kullanım sonrası değerlendirme

 

Doç. Dr. Fatma ERKÖK

Oda Numarası: 124A
Dahili Telefon: 2362
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: erkokfa@itu.edu.tr

Kent, kıyı kenti, kıyı alanları dönüşümleri; İstanbul; Kentsel okuma; Yaratıcılık; Kent-yaratıcılık; Beden-mekan ilişkileri; Mimarlıkta beden ve hareket; Performans-beden-mekan ilişkileri; Mekan oluşturmada yeni medya; Tepki veren ortamlar; Mimarlık eğitimi

 

Doç. Dr. Elmira GÜR

Oda Numarası: 209
Dahili Telefon: 2261
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: senerel@itu.edu.tr

Mimari Tasarım, Mimarlık kuramları ve sorunları, Mimari tasarım eğitimi ve stüdyosu, Mimari tasarımda niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri, İstanbul konut gelişimi ve konut tipolojisi, Kentsel dönüşüm, Gelişmekte olan ülkelerde uygun fiyatlı /erişilebilir bir model olarak gecekondu, gecekondu yerleşimleri ve iyileştirilmesi, Afet sonrası barınak, Kapsayıcı tasarım, Çocuk eğitim merkezleri, okul öncesi çocuğun fiziksel çevresi, çocuk mekanları ve çocuk gelişim teorileri, İlköğretim yapıları, Alışveriş merkezleri gelişim / değişim süreçleri ve tasarım kriterleri

 

Doç. Dr. İpek YÜREKLİ İNCEOĞLU

Oda Numarası: 124Dahili
Telefon: 2362
E-Posta: ipekyurekli@yahoo.com

Mimarlık eğitimi, Mimari tasarım, Mimarlığın karakteri

 

Doç. Dr. Hüseyin KAHVECİOĞLU

Oda Numarası: 219
Dahili Telefon: 2270
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: kahvecio@itu.edu.tr
hkahvecioglu@gmail.com

Mimarlık ve Kent ilişkisi, Mimari Tasarım Eğitimi, Mekansal Algı, Mimari Temsil, Mimarlık ve Teknoloji

 

Doç. Dr. Nurbin PAKER KAHVECİOĞLU

Oda Numarası: 219
Dahili Telefon: 2270
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: pakernu@itu.edu.tr

Mimari Tasarım Eğitimi, Tasarım Bilgisi, Yaratıcılık, Moda ve Mimarlık, Yaratıcı Kent, Kent Araştırmaları

 

Doç. Dr. Mine ÖZKAR

Oda Numarası: 226
Dahili Telefon: 2896
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: ozkar@itu.edu.tr

Temel tasarım tarihi, güncel kuramı ve pedagojisi; Bilgisayımın mimarlık pratiği, kuramı ve eğitimine etkileri; Tasarımla ilişkili olarak bilgisayımın epistemolojisi; Şekillerin hesaplanabilirliği ve şekil gramerlerinin kuramı; Mimari tasarım süreç ve yöntemleri

 

Y. Doç. Dr. Meltem AKSOY

Oda Numarası: 124
Dahili Telefon: 2363
E-Posta: aksoymelt@itu.edu.tr

Mimari tasarım süreci; Mimarlık, bilim ve teknoloji kesişimi; İletişim ve bilgi teknolojilerinin mimarlık pratiği, eğitimi ve teorisine etkileri

 

 

Y. Doç. Dr. Yasemin ALKIŞER

Oda Numarası: 122C
Dahili Telefon: 2343
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: alkiser@itu.edu.tr
yalkiser@yahoo.com

Konut politikaları, Devlet konutu ve sürdürülebilirliği,Sosyal konut, Konut ve yasal düzenlemeler, Düşük maliyetli konut, Gecekondu alanları ve iyileştirme çalışmaları, Konut mekanında sürdürülebilir dönüşüm, Çöküntü alanlarında sürdürülebilir dönüşüm, Sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve yenileme, Kapalı yerleşmeler, Kent konutu tasarımı

 

Y. Doç. Dr. Hülya ARI

Oda Numarası: 219
Dahili Telefon: 2263
E-Posta: hlyari.1@gmail.com

Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemleri, Mimarlıkta Mekan, Analizi ve Yöntemleri, Mimarlıkta Algı, Anlam ve Kimlik, Mimari Tasarım Eğitimi, Konut Tasarımı ve Sorunları

 

Y. Doç. Dr. Göksenin İNALHAN

Oda Numarası: 122
Dahili Telefon: 2735
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: inalhang@itu.edu.tr

İnsan çevre ilişkileri (man and environment relationship), Çevresel psikoloji (environmental psychology) , Kapsayıcı tasarım (universal design/inclusive design), Kentsel tasarım ve toplum sağlığı (urban design and community health),Değişim ve çalışma ortamı tasarımı (the changing workplace)

 

Y. Doç. Dr. Ozan ÖZENER

Oda Numarası: 225
Dahili Telefon:
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: ozener@itu.edu.tr 
ozanozener@gmail.com

Tasarım Teorisi ve Metodları, Mekan ve Söylem, Tasarım Metaforları, Stüdyo Kültürü ve Pedagojik Süreçler, Parametrik/Üretken Tasarım, Mimarlık-Görsel Sanatlar-Görsel Tasarım, Sürdürülebilir Tasarım ve Çevre, Mimarlık-Teknoloji-İnovasyon İlişkileri, Mimarlıkta Mesleki ve Teknolojik Transformasyon.

 

Y. Doç. Dr. Aslıhan ŞENEL

Oda Numarası: 122
Dahili Telefon: 2323
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: senelas@itu.edu.tr

Mimari tasarımda temsil kuramları; Kent, mimarlık ve sanat ilişkileri; Eleştirel mekansal ve topografik pratikler; Art-yapısalcı ve cinsiyet kuramları ile mimarlık ilişkileri

 

Y. Doç. Dr. Cemile TİFTİK

Oda Numarası: 210
Dahili Telefon: 2264
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: tcemile@gmail.com

Konut -Kültür-Göç-Kent ilişkileri,  Yaşanabilir Çevreler ve Çevresel Psikoloji,  Sürdürülebilir Bina Tasarımı, Sağlık Yapıları, Konut, Mimarlık ve Sağlık/Konfor ilişkileri, Sosyal Ekoloji ve Bina Çevresi

 

 

Y. Doç. Dr. Funda UZ

Oda Numarası: 223B
Dahili Telefon: 2807
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: fundauz2@gmail.com

Kültürel çalışmalar ve söylem analizi, İnterdisipliner çalışmalar ve mimarlık, Mimarlık anlatıları ve temsil, Mimarlık eğitimi, Modernite ve eleştiri kuramları

 

Y. Doç. Dr. Dilek YILDIZ

Oda Numarası: 209
Dahili Telefon: 2355
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: yildizd1@itu.edu.tr

Mimari tasarım; Kentsel tasarım; Kentsel ve kamusal dış mekanlar; Konut tasarımında güncel yaklaşımlar; Korunaklı konut yerleşimleri; Konutta sürdürülebilirlik; Çevre-davranış çalışmaları; Ekolojik psikoloji; Fiziksel çevre ile kullanıcı etkileşimi; Kent, peyzaj ve mimarlık arayüzleri; Araştırma metotları 

 

Öğ. Gör. Dr. Suat APAK

Oda Numarası: 225
Dahili Telefon: 2373
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: apaks@itu.edu.tr
suatapak@yahoo.com

Kullanım Sonrası Değerlendirme (POE), Çevre-Davranış Çalışmaları ve Kuramları, Kentsel Dönüşüm, Tasarım Yöntemleri ve İfade Teknikleri, Defensible Space

 

Öğ. Gör. Dr. Deniz ASLAN

Oda Numarası: 124
Dahili Telefon: 2363
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: aslan@itu.edu.tr


Anlam, Fenomenoloji, Peyzaj

 

Öğ. Gör. Dr. Çiğdem DEMİREL EREN

Oda Numarası: 210
Dahili Telefon:
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: cigdemeren2@yahoo.com

Kentsel tasarım, Yüksek binalar, Konut, Diyagramatik tasarım, Sürdürülebilir ekolojik tasarım, Tasarım kültürü

 

Öğ. Gör. Dr. Sait Ali KÖKNAR

Oda Numarası: 225
Dahili Telefon: 2257
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: köknar@itu.edu.tr

Tasarım felsefesi, Tasarım araçları, Tasarlama teknolojileri, Bilişsel çalışmalar, Antropoloji, Bilim teknoloji çalışmaları, Teknoloji tarihi, Mimarlık tarihi ve teorisi, Tasarım eğitimi pedagojisi

 

Öğ. Gör. Dr. Hakan TONG

Oda Numarası: 219
Dahili Telefon: 2263
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: hakantong@gmail.com

Geleneksel Türk Evi, Sanal Tasarım Stüdyoları, Tasarım ve Multimedia, Bilgisayar ile Tasarım

 

Öğ. Gör. Dr. Gökhan ÜLKEN

Oda Numarası: 225
Dahili Telefon: 2373
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: ulken@itu.edu.tr

Kentsel Dönüşüm / Değişim 

  İlgili Sayfalar  

Yürütme Kurulu
Öğretim Üyeleri