Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 10
Hakkında  › Vizyon ve Misyon
Vizyon ve Misyon
Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Vizyonu:

Mimari tasarım alanında kuramsal gelişmeler ve bilimsel çalışmalar konusunda İstanbul’da bulunmanın avantajlarını da kullanarak ulusal ve uluslararası mimari tasarım araştırmalarında öncü olmak.

Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Misyonu:

Mimari Tasarım, kuram ve eleştiri alanındaki konuları farklı bakış açılarından irdeleyebilmek; mimari tasarım problemleri için araştırmaya dayalı çeşitli alternatif ve özgün çözümler üretebilmek; mimari tasarım alanı ile insan bilimleri, sosyal bilimler, doğa bilimleri arakesitlerinden hareket ederek çeşitli yaklaşım, yöntem, teknikleri kullanarak disiplinler arası / ötesi araştırmalar önermek, yürütmek, sonuçlandırmak ve bilimsel ortamlarda paylaşmaktır.

Mimari Tasarım Doktora Programı Vizyonu:

Mimari tasarım alanında kuramsal gelişmeler ve bilimsel çalışmalar konusunda ulusal ve uluslararası mimari tasarım araştırmalarında öncü olmak. Mimari Tasarım 

Doktora Programı Misyonu: 

Mimari Tasarım alanındaki problemler için araştırmaya dayalı çeşitli alternatif ve özgün çözümler üretebilmek; mimari tasarım alanı ile insan bilimleri, sosyal bilimler, doğa bilimleri arakesitlerinden hareket ederek çeşitli yaklaşım, yöntem,teknikleri kullanarak disiplinler arası / ötesi araştırmalar önermek, yürütmek, sonuçlandırmak ve bilimsel ortamlarda paylaşmaktır.