Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 22
Akademik Kadro  › Öğretim Üyeleri
Öğretim Üyeleri

 

Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi (Alfabetik Sırayla)

Konu Alanları

 1

Prof.Dr. Gülen ÇAĞDAŞ

da Numarası: 219
Dahili Telefon: 2399, 2394
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: cagdas@itu.edu.tr
glcagdas@gmail.com


Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemleri; Dijital Ortamlarda Tasarım Eğitimi araştırmaları; Mimari Tasarımda Bilişim: Evrimsel Tasarım ve Doğadan Esinli Tasarım Yaklaşımları; Mimari Tasarımda Üretken Sistemler; Dijital Tasarım Yaklaşımları, Yöntem ve Araçları; Mekansal Dizim; Bina Morfolojisi ve Konut Kalitesinin Değerlendirilmesi; Binalarda Kullanım sonrası Değerlendirme; Sirkülasyon Sistemlerinin ve Kullanıcı Hareketlerinin Etmen Sistemlerle Analizi ve Değerlendirilmesi.

 2

Prof.Dr. Meryem Birgül ÇOLAKOĞLU (MTS Anabilim Dalı Başkanı)

Oda Numarası: 225
Dahili Telefon: 
Faks Numarası: 
E-Posta: colakoglumer@itu.edu.tr 3

Prof.Dr. Gülçin PULAT GÖKMEN

Oda Numarası: 223
Dahili Telefon: 2292
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: ggokmen@itu.edu.tr
gulcin.pulat.gokmen@gmail.com

Mimari tasarım teorileri; Konut türleri, kentsel konut, geleneksel konut, dışa kapalı konut yerleşmeleri tasarımı ve sorunları; Kent, yoksulluk ve konut tasarımı ve sorunları; Konutta kalite sorunları, yaşam kalitesi, değişim ve dönüşüm; Kullanım sırası değerlendirme; Mimarlık ve bellek; İlkokul tasarımı ve yerleşme sorunları; Alışveriş merkezleri tasarımı ve sorunları

 4

Prof.Dr. Mine ÖZKAR KABAKÇIOĞLU

Oda Numarası: 226
Dahili Telefon: 2896
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: ozkar@itu.edu.tr

Temel tasarım tarihi, güncel kuramı ve pedagojisi; Bilgisayımın mimarlık pratiği, kuramı ve eğitimine etkileri; Tasarımla ilişkili olarak bilgisayımın epistemolojisi; Şekillerin hesaplanabilirliği ve şekil gramerlerinin kuramı; Mimari tasarım süreç ve yöntemleri

 5

Prof.Dr. Ahsen ÖZSOY

Oda Numarası: 223
Dahili Telefon: 2228
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: ozsoya@itu.edu.tr
ahsenozsoy@gmail.com

Konut ve çevre kalitesi; Kapalı konut yerleşimleri; Gecekondu ve kentsel dönüşüm; Mimari tasarım; Çevre ve davranış çalışmaları; Kullanım sonrası değerlendirme; Tasarım sürecine katılım;

Çocuk ve mekân; Üniversite yerleşkeleri tasarımı ve değerlendirme; Yaratıcı Kent-Üniversite ilişkileri; Çocuk ve mekan

 6

Prof.Dr. Sinan Mert ŞENER

Oda Numarası: 225
Dahili Telefon: 2266, 2209
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: mert@itu.edu.tr

Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemi; Mimarlık Eğitimi; Mimari Tasarım interdisipliner ilişkiler; Algoritmik Tasarım; Biçim-örüntü-geometri ilişkileri; Ön yapım teknolojili bina tasarımı; Mimari tasarım-teknoloji ilişkileri; Mimari Tasarım-Strüktür-Estetik ilişkileri; Ekolojik bina tasarımı; Acil Durum Yapıları Planlaması ve Bina Tasarımı ilişkileri

 7

Prof.Dr. Ayşe ŞENTÜRER

Oda Numarası: 219
Dahili Telefon: 2295
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: senturer@itu.edu.tr 
ayse.senturer@gmail.com

Mimari Tasarım, Kuram ve Eleştiri [algılama, temsil, tasarım ilişkisi; temsil ve tasarımda disiplinler/alanlar arası geçişler – felsefe, kent, sinema, çoklu medya, karmaşık sistemler vd.]; Kentsel Tasarım ve Mimarlık [kent okuması, temsil ve tasarımı]; Estetik Olgusu [form oluşumu, deneyim, şiirsel oluş]; Endüstriyel Tasarım ve Mimarlık; Mimarlık Eğitimi [mimari tasarım stüdyosu]

 8

Prof.Dr. Belkıs ULUOĞLU

Oda Numarası: 210
Dahili Telefon: 2328
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: uluoglub@itu.edu.tr

Mimari tasarım kuramları, mimarlık kuramları; Mimari tasarım eğitimi; Mimarlık epistemolojisi; Mimarlık ontolojisi; Mimarlık-sosyo-ekonomik politikalar; Biliş bilimi-mimari tasarım

Prof.Dr. Alper ÜNLÜ

Oda Numarası: 225
Dahili Telefon: 2229
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: aunlu@itu.edu.tr

Tasarım, Teori ve Felsefe, Çevre-Davranış Teorisi, Yöresel Mimari, Kentsel Dönüşüm Sorunları, Mekansal Dizim (Space Syntax), Mimari Tasarım ve Psikoloji, Mekansal Oryantasyon ve Algı, Afete Karşı Mimari Tasarım, Bina Güvenlik Sistemleri, Kullanım Sonrası Değerlendirme (POE)

 10

Prof. Dr. Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL

Oda Numarası: 219
Dahili Telefon: 2329
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: yukselyu@itu.edu.tr

Konut ve sürdürülebilirlik; Kentleşme ve konut; Ekoloji ve Mimarlık; Mimarlık ve Geometri; Mimarlık ve Davranışsal- kültürel kuramlar; Mimarlık ve Felsefi yaklaşımlar

11

Doç.Dr. Meltem AKSOY

Oda Numarası: 124
Dahili Telefon: 2363
E-Posta: aksoymelt@itu.edu.tr

Mimari tasarım süreci; Mimarlık, bilim ve teknoloji kesişimi; İletişim ve bilgi teknolojilerinin mimarlık pratiği, eğitimi ve teorisine etkileri

12

Doç.Dr. İpek AKPINAR AKSUGÜR

Oda Numarası: 225
Dahili Telefon: 2251
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: akpinari@itu.edu.tr

Mimari ve kentsel tasarım; Kentsel kültür; Mimarlık-kent-politika ilişkileri; Kent, gündelik hayat ve sosyal aktörler; Kent-mimari üretim-toplumsal bellek ile koruma-unutma-anımsama dinamikleri

13 

Doç. Dr. Yasemin ALKIŞER BREGGER

Oda Numarası: 122C
Dahili Telefon: 2343
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: alkiser@itu.edu.tr
yalkiser@yahoo.com

Konut politikaları, Devlet konutu ve sürdürülebilirliği,Sosyal konut, Konut ve yasal düzenlemeler, Düşük maliyetli konut, Gecekondu alanları ve iyileştirme çalışmaları, Konut mekanında sürdürülebilir dönüşüm, Çöküntü alanlarında sürdürülebilir dönüşüm, Sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve yenileme, Kapalı yerleşmeler, Kent konutu tasarımı

14

Doç.Dr. Yüksel DEMİR

Oda Numarası: 122B
Dahili Telefon: 2322
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: demiry@itu.edu.tr

Mimari Tasarım, Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemleri, Mimari Tasarım Eğitimi, Mimarlıkta Bilişim Teknolojileri, Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Sanat, Mimarlıkta Yerel Veri Kullanımı

15

Doç.Dr. Pelin DURSUN

Oda Numarası: 209
Dahili Telefon: 2355
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: dursunpe@itu.edu.tr


Mekanı kavramada biçim bilimsel yaklaşımlar, Mimarlıkta morfoloji, Mekan sentaksı, Morfoloji ve tasarım, Mimarlıkta beden ve hareket, Zamandaki bedenin tasarımı, Hareketin mantığı, Mekansal koreografi, Performatif mekan, Performans deneyimleri üzerinden beden-mekan ilişkileri, Mekan oluşturmada yeni medya, Tepki veren ortamlar, Kent/Mimarlık/Yaratıcılık, Mimari tasarım eğitimi, Tasarlanandan öğrenme/kullanım sonrası değerlendirme

 16

Doç.Dr. Ömer EREM

Oda Numarası: 225
Dahili Telefon: 
Faks Numarası: 
E-Posta: eremn@itu.edu.tr


 17

Doç.Dr. Fatma ERKÖK

Oda Numarası: 124A
Dahili Telefon: 2362
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: erkokfa@itu.edu.tr

Kent, kıyı kenti, kıyı alanları dönüşümleri; İstanbul; Kentsel okuma; Yaratıcılık; Kent-yaratıcılık; Beden-mekan ilişkileri; Mimarlıkta beden ve hareket; Performans-beden-mekan ilişkileri; Mekan oluşturmada yeni medya; Tepki veren ortamlar; Mimarlık eğitimi

 18

Doç.Dr. Leman Figen GÜL
Oda Numarası: 

Dahili Telefon: 
Faks Numarası:
E-Posta: fgul@itu.edu.tr


 19

Doç.Dr. Elmira Ayşe GÜR
Oda Numarası: 209

Dahili Telefon: 2261
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: senerel@itu.edu.tr

Mimari Tasarım, Mimarlık kuramları ve sorunları, Mimari tasarım eğitimi ve stüdyosu, Mimari tasarımda niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri, İstanbul konut gelişimi ve konut tipolojisi, Kentsel dönüşüm, Gelişmekte olan ülkelerde uygun fiyatlı /erişilebilir bir model olarak gecekondu, gecekondu yerleşimleri ve iyileştirilmesi, Afet sonrası barınak, Kapsayıcı tasarım, Çocuk eğitim merkezleri, okul öncesi çocuğun fiziksel çevresi, çocuk mekanları ve çocuk gelişim teorileri, İlköğretim yapıları, Alışveriş merkezleri gelişim / değişim süreçleri ve tasarım kriterleri

 20

Doç.Dr. Göksenin İNALHAN

Oda Numarası: 122
Dahili Telefon: 2735
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: inalhang@itu.edu.tr

İnsan çevre ilişkileri (man and environment relationship), Çevresel psikoloji (environmental psychology) , Kapsayıcı tasarım (universal design/inclusive design), Kentsel tasarım ve toplum sağlığı (urban design and community health), Değişim ve çalışma ortamı tasarımı (the changing workplace)

 21

Doç.Dr. Hüseyin L. Kahvecioğlu
Oda Numarası: 219

Dahili Telefon: 2270
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: kahvecio@itu.edu.tr
hkahvecioglu@gmail.com

Mimarlık ve Kent ilişkisi, Mimari Tasarım Eğitimi, Mekansal Algı, Mimari Temsil, Mimarlık ve Teknoloji 

 22

Doç.Dr. Nurbin PAKER KAHVECİOĞLU (MTS YL-DR Programları Yürütme Kurulu Koordinatörü)

Oda Numarası: 219
Dahili Telefon: 2270
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: nurbin@gmail.com, pakernu@itu.edu.tr

Mimari Tasarım Eğitimi, Tasarım Bilgisi, Yaratıcılık, Moda ve Mimarlık, Yaratıcı Kent, Kent Araştırmaları

 23

Doç.Dr. Aslıhan ŞENEL (MTS YL-Dr Programları Yürütme Kurulu Üyesi)

Oda Numarası: 122
Dahili Telefon: 2323
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: senelas@itu.edu.tr

Mimari tasarımda temsil kuramları; Kent, mimarlık ve sanat ilişkileri; Eleştirel mekansal ve topografik pratikler; Art-yapısalcı ve cinsiyet kuramları ile mimarlık ilişkileri

 24

Doç. Dr. Cemile TİFTİK

Oda Numarası: 210
Dahili Telefon: 2264
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: tcemile@gmail.com

Konut -Kültür-Göç-Kent ilişkileri,  Yaşanabilir Çevreler ve Çevresel Psikoloji,  Sürdürülebilir Bina Tasarımı, Sağlık Yapıları, Konut, Mimarlık ve Sağlık/Konfor ilişkileri, Sosyal Ekoloji ve Bina Çevresi

 25

Doç.Dr. Funda UZ

Oda Numarası: 223B
Dahili Telefon: 2807
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: fundauz2@gmail.com

Kültürel çalışmalar ve söylem analizi, İnterdisipliner çalışmalar ve mimarlık, Mimarlık anlatıları ve temsil, Mimarlık eğitimi, Modernite ve eleştiri kuramları

 26

Doç.Dr. Suat APAK

Oda Numarası: 225
Dahili Telefon: 2373
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: apaks@itu.edu.tr
suatapak@yahoo.com

Kullanım Sonrası Değerlendirme (POE), Çevre-Davranış Çalışmaları ve Kuramları, Kentsel Dönüşüm, Tasarım Yöntemleri ve İfade Teknikleri, Defensible Space

 27

Doç.Dr. Tan Kamil GÜRER

E-Posta: tangurer@gmail.com


 28

Doç.Dr. Ozan Önder ÖZENER

Oda Numarası: 225
Dahili Telefon:
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: ozener@itu.edu.tr 
ozanozener@gmail.com

Tasarım Teorisi ve Metodları, Mekan ve Söylem, Tasarım Metaforları, Stüdyo Kültürü ve Pedagojik Süreçler, Parametrik/Üretken Tasarım, Mimarlık-Görsel Sanatlar-Görsel Tasarım, Sürdürülebilir Tasarım ve Çevre, Mimarlık-Teknoloji-İnovasyon İlişkileri, Mimarlıkta Mesleki ve Teknolojik Transformasyon.

 29

Doç.Dr. Mehmet Emin ŞALGAMCIOĞLU (MTS YL-Dr Programları Yürütme Kurulu Üyesi)

Oda Numarası: 225
Dahili Telefon: 2257
Faks Numarası: 0(212) 632 00 58
E-Posta: salgamcioglu@itu.edu.tr 
salgamcioglu@gmail.com

Mimari Tasarım, Mekan Morfolojisi, Çevre-Davranış Teorileri, Mekan Dizimi, Konut-Mekan Çalışmaları

Architectural Design and Morphology, 
Space Syntax, Gentrification, Housing, Domestic Space Organisation

 30

Doç.Dr. Dilek YILDIZ

Oda Numarası: 209
Dahili Telefon: 2355
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: yildizd1@itu.edu.tr

Mimari tasarım; Kentsel tasarım; Kentsel ve kamusal dış mekanlar; Konut tasarımında güncel yaklaşımlar; Korunaklı konut yerleşimleri; Konutta sürdürülebilirlik; Çevre-davranış çalışmaları; Ekolojik psikoloji; Fiziksel çevre ile kullanıcı etkileşimi; Kent, peyzaj ve mimarlık arayüzleri; Araştırma metotları 

 31

Yard.Doç.Dr. Sema ALAÇAM

Oda Numarası: 
Dahili Telefon: 
E-Posta: alacams@itu.edu.tr


 32

Yard.Doç.Dr. Hülya ARI

Oda Numarası: 219
Dahili Telefon: 2263
E-Posta: hlyari.1@gmail.com

Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemleri, Mimarlıkta Mekan, Analizi ve Yöntemleri, Mimarlıkta Algı, Anlam ve Kimlik, Mimari Tasarım Eğitimi, Konut Tasarımı ve Sorunları

 33

Öğr.Gör.Dr. Çiğdem DEMİREL EREN

Oda Numarası: 210
Dahili Telefon:
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: cigdemeren2@yahoo.com

Kentsel tasarım, Yüksek binalar, Konut, Diyagramatik tasarım, Sürdürülebilir ekolojik tasarım, Tasarım kültürü

 34

Öğr.Gör.Dr. Hakan TONG

Oda Numarası: 219
Dahili Telefon: 2263
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: hakantong@gmail.com

Geleneksel Türk Evi, Sanal Tasarım Stüdyoları, Tasarım ve Multimedia, Bilgisayar ile Tasarım

 35

Öğr.Gör.Dr. Gökhan ÜLKEN

Oda Numarası: 225
Dahili Telefon: 2373
Faks Numarası: 0(212) 251 48 95
E-Posta: ulken@itu.edu.tr

Kentsel Dönüşüm / Değişim