Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 5
Hakkında  › Hedefler
Hedefler
Programdan mezun olan öğrencilerin, kazanması beklenen nitelikler aşağıda sıralanmıştır
.
• Mimari tasarım kavramlarının disiplinler arası etkileşimli yapısının kavranması ve mimari tasarım alanında özgün bilimsel araştırmalara dayanan tezler üretilmesi, tez konularından yayın yapılması;

• Tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrama; bütüncül bir yaklaşımla tasarım konularını algılama, kavrama ve bilgiye dönüştürme becerilerinin gelişmesi ve gerekli bilgi birikiminin oluşması için bir ortam yaratılması;

• Gerçek yaşam deneyimlerine bağlı mimarlık olgularını, söylemlerini anlama, kavrama, ortaya koyma ve yorumlama; değişimden kaynaklanan sorunların çözümlenebilmesi, bu çözümleme ve uygun çözümlerinin uygulamacılarla, karar vericilerle paylaşılması;

• Mimarlıkta düşünce, kuram ile meslek pratiği arasındaki interaktif ilişkinin farkında olabilme; bu ilişkiyi açığa çıkartacak ve ona aracılık edecek modeller, platformlar, uygulama ile işbirliklerinin oluşturulması;

• Mimarlığın bütününü gören eleştirel bir bakış açısı kazanıp uzmanlık alanı ile söz konusu bütün arasında ilişki kurabilen bir program ortaya koymak için dinamik gelişebilir konu alanları üzerinde çalışmalar yapılmasını sağlanması.